domingo, 11 de junio de 2017


FROITA NO CEIP ORTIGUEIRA 2016-2017Un curso máis o noso colexio participou no programa Aliméntate ben - Xermoliño desenvolvido dentro do Plan Proxecta da Consellería de Educación, co obxectivo de fomentar entre o alumnado hábitos de alimentación saudables que inclúan a froita como produto básico que debe estar presente na nosa dieta diaria. 

Con esta iniciativa, queremos fomentar unha educación integral que atenda non só aos aspectos académicos se non que tamén contribúa ao benestar xeral do noso alumnado. 
Entre os obxectivos que prantexamos nesta edición do programa están os seguintes:
 • Reflexionar sobre os nosos hábitos alimenticios e promover cambios neles para levar unha dieta saudable.
 • Fomentar o consumo responsable co medio e coa sociedade (sen malgastar).
 • Incorporar a froita na dieta diaria, reducindo o consumo de bolos industriais e alimentos procesados.
 • Identificar e nomear diferentes froitas de temporada.
 • Integrar a alimentación saudable como elemento transversal desde o traballo na educación para a saúde

O reparto da froita levouse antes da saída ao recreo e en dous espazos diferentes según a etapa educativa; en Infantil o reparto facíase nas aulas e nas zonas verdes do patio e en Primaria nas dependencias do comedor.

A secuencia de reparto e consumo foi a seguinte:
 •         Realización de actividades de análise das propiedades e características das froitas     de cada día.
 •          Rutinas de hixiene.
 •          Colocarse en círculo e sentados para comer a froita.
 •          Os encargados/as do día reparten as pezas de froita.
 •         Os restos depositábanse no composteiro que se atopa preto da horta escolar.

Entre as actividades levadas a cabo durante o desenvolvemento do programa atópanse as seguintes:
 •      Análise e observación das propiedades das diferentes froitas establecendo semellanzas e diferenzas.

 •             Actividades de conteo das pezas de froita asociándoas a unha cantidade e número. •         Elaboración dunha táboa de dobre entrada na que rexistramos cada semana a froita diaria, escribimos o nome, debuxámola e valoramos se foi ou non do noso agrado. •         Xogos de memoria, escritura de nomes de froitas, atopar as parellas... con tarxetas onde se representa a froita e o seu nome. •         Confección de títeres de diferentes froitas personificándoos, atribuíndolles un nome e dramatizando pequenas pezas de teatro cos monicreques improvisadas polos nenos e nenas nos momentos de traballo por recunchos na aula.
 •             Obradoiros de cociña con froita para celebrar os aniversarios. domingo, 26 de junio de 2016

AGARDANDO A FROITA...

Dende o centro pretendeuse fomentar o consumo da froita como unha actividade habitual na alimentación do neno/a, formando parte da súa educación integral a partir da participación no programa Aliméntate Ben.

O reparto da froita tivo lugar nas aulas de infantil 30 minutos antes do recreo e nas aulas de primaria 5 minutos antes, seguindo coas rutinas establecidas de aula. Como rutina diaria, o alumnado procedía a lavar as mans como medida de saúde e hixiene.

Os recunchos de reparto da froita variaban segundo a etapa educativa. Para os alumnos/as de primaria, realizábase no local do comedor, mentres que no caso dos alumnos/as de infantil, tiña lugar en espazos concretos como foron a aula e os espazos verdes do patio.

O reparto da froita seguía a seguinte dinámica:
- O alumnado colocábase en círculo.
- Presentábase a froita e as súas características (procedencia, textura, sabor, propiedades...).
- Os encargados/as eran os responsables de repartir a froita a todo o alumnado.
- Os restos orgánicos depositábanse no composteiro, situado na horta escolar.


Entre as actividades realizadas arredor da temática da froita atópanse:
- Elaboración dun cadro de dobre entrada onde os nenos/as rexistraron a orde no consumo da froita, o seu nome e se a froita fora ou non do seu agrado.

- Bodegón de froitas- Obradoiro de froitas: "Contruímos caras"